Snabb historia om honung

Snabb historia om honung

Visste du att…


Man har alltid ansett att honung är en värdefull och viktig näringskälla. Därför har honung spelat en viktig roll i tidigare kulturers läkekonst, religiösa riter och ceremonier.

Honung, bivax och det flitiga biet har lämnat spår i nästan alla kulturer och religioner.

Dagligt intag av honung har man alltid ansett vara bra för god hälsa och hög ålder.

Pythagoras med lärljungar följde en diet vars viktigaste beståndsdel var en blandning av honung och mjölk, ambrosia.

Det första bisamhället som kom till Norden hämtade biskop Mennander år 1760 från Estland till Finland. Bisamhället dog dock rätt fort. Fem år senare hämtade professor Pehr Kalm bisamhällen till Åbo universitets trädgård och därifrån började biodlingen sedan breda ut sig.

Världens äldsta bikupor hittades i Jerusalem

Det står klart när arkeologer i norra Palestina-Israel nu hittat rester av trettio nästan 3 000 år gamla bikupor. Enligt arkeologen Amihai Mazar vid Jerusalems universitet var biodlingen mycket välorganiserad och ett påtagligt bevis för att den honungsproduktion som man tidigare sett beskriven i texter verkligen existerade.

Honung användes förutom som föda även i religiösa och medicinska sammanhang redan under antiken, men inga tidigare fynd är så gamla eller omfattande som dessa.

Källa:

Forskning och framsteg Henrik Höjer

Tillbaka till blogg